Name:

Bloggen använder jag i jobbet för att intresserade skall kunna följa lite av vad som händer i "min värld".

Tuesday, October 18, 2005

Swens blog Oktober 2005

Insats Kalkbrottet
Till slut har Telia gått med på att göra installationer i bergrummen så vi kan genomföra insats. Ett antennsystenm med läckande kablar kommer att installeras. Vi kommer att kunna använda repeaterkanalerna för skadeplats och rökdykning men med särskild pilotton för detta objekt. Jag har fått underlag till insatsplan och beskrivning hur brandventilation kan åstadkommas.

SOS kvalitetsgrupp
Uppföljning av statistiken är positiv. De nya kvalitetsmålen som nu skall in i omförhandlat SOS avtal ligger dock betydligt högre än nuvarande nivå. Viktiga åtgärder är bland annat att minska insatsområden för primärlarm och att minska antalet ht-menyer. Därutöver är satsning på kompetenshöjning viktig. Arbete pågår även med ev anpassning av digitala kartan.

Projekt Helge
Första uppföljningsmötet har genomförts. Nu inleds en mer aktiv fas. Hitills mycket positiva erfarenheter. Både återföring till rtj vad vi kan åstadkomma samt åtgärder i själva larmhanteringen. Vid nästa uppföljning skall förslag tas fram om ev. forstättning.

RUB praktikanter
2 elever har påbörjat den operativa praktiken. SK är ansvarig med hjälp av VBI som handledare under 3 veckor, praktiken omfattar även deltagande i viss övningsverksamhet. Projektuppgift inom ramen för Räko på station Centrum och Jägersro.

TT
Utbildningsdag 20/10 ägnas helt åt Torso. Dokumentation kommer att ske dels vid systemtester dels vid insatsövning. Materialet skall användas till internt utbildnings/övningsprogram. Det är ett bra samarbete med HSB driftorganisation (Jan Andersson) som nu tar över samt ÖSA (DanielEkström)

CBRN projekt
Första projektträffen har varit på Socialstyrelsen. Delprojektet där jag är rtj.representant syftar till att lämna förslag till hur regionala samverkansgrupper inom området skall byggas upp, organiseras och finanieras. Skall rapporteras september 2006. Utredningen anger att det i länen skall finnas samverkansgrupper med 1 representant för polis, sjukvård och räddningstjänst som skall samordna och leda gemensam planering inom CBRN/kem området. Dessa personer skall även vara en nationell gemensam resurs för SRV/RPS/SoS. 10/11 och 8/12 är det nya projektmöten. SRV täcker helt mina kostnader.

Novemberlov
Vecka 44 är det äntligen lov igen vilket innebär att jag är ledig undantaget ett nattpass och fredagen. Har börjat med timbanksredovisning till Håkan N vilket är positivt - nu kan jag vara ledig med timbankstid istället för komp/semester.

That´s all folks!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home