Name:

Bloggen använder jag i jobbet för att intresserade skall kunna följa lite av vad som händer i "min värld".

Saturday, December 03, 2005

Swens blog november/december 2005

Utbildningar
Snar målgång med höstens lednings- och vbi utbildningar. Men världen är mer föränderlig än vanligt. Sista tiden går åt att återigen planera befälsutbildning och handledning - trots en hel del rutin så "sliter" det, det märks. Samtidigt är "levande" utbildning i form av spelövningar, obboövningar mm väldigt stimulerande. Jag hoppas bara innerligt att all tid och möda kommer till nytta. Samtidigt har Andras finslipats i CoordCom systemen - snart dags för uppkörningstesterna och klarstämpel.

Larmteknik
Installationen av digitalt larm går trögare än sirap - systemen skulle vara uppe nu men så är inte fallet. Vi gör allt för att snart komma igång. Samtidight kan fortfarande inte uppföljningen göras eftersom larmdatorn på Hyllie inte bytts ännu. När allt kommer igång skall vi starta riktiga utvärderingar - vi har ett bra material på gammal teknik.

Larmplaner
Jag & Anna SOS har börjat titta på kompletteringar i förbundets larmplaner (nivå 3 inledningsvis). Kommer att bli mycket arbete. Avvaktar klarläggande om hur SBM funktionen skall agera, synkning av planerna mm.

Observatörsutbildning
Vecka 48 gick jag utbildning på Försvarshögskolan (inom ramen för kemkoordinatoravtal). Kan nu skickas ut i världen som observatör vid svåra olyckor åt SRV. Larmkedjor håller på att byggas upp och hela verksamheten är under utveckling. samverkande myndigheter har även gått utbildning typ RPS, Socialstyrelsen, KBM, UD mm. Verkligen bra och stimulerande kurs - mycket kopplingar som jag kan nyttja "hemma" för utvärdering av insats. En hel del tid ägnades åt analys/metodik.

Operativ samverkansgrupp
Vi har regelbundna "underättelsemöten" på polisen. Tar även upp mindre bra händelser som följs upp (senast S-kongressen). Har etablerat bra samarbete med LVB-gruppen och LOA (länsoperativa avdelningen). De håller på att bygga det nya stabsrummet på polishuset och vi lämnar synpunkter på samverkansplatserna för rtj och sjukvård. Järvenstam är proj.ledare. I april åker gruppen på polisens slutövning i Karlsborg ang nya polistaktiken.

Helgeprojektet
Vi har uppföljning 12 december. Vi planerar för ev utveckling av projektet. Efterträdare till Mari är inte klar ännu.

Julprojektet
Ja, jag menar en behövlig uppladdningsperiod under julen. Planerar ta ut så mycket timbankstid som möjligt vecka 51-01. Sedan är vi alla taggade för nya utmaningar igen!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home