Name:

Bloggen använder jag i jobbet för att intresserade skall kunna följa lite av vad som händer i "min värld".

Monday, February 27, 2006

Februari / Mars 2006

Det blev lite paus i bloggandet men här kommer lite ny info utöver det löpande arbetet med ledning, utbildning, samband, områdeskartor och utalarmering.

Kvalitetsgrupp alarmering
Arbetet fortsätter enligt arbetsplanen. Uppföljning av larmsamtal och handläggning. Projekt Helge är avrapporterat och förslag om fortsättning. Frågor kring införande av nya larmtekniken och Rakel är oxå uppe.

Larmplanegrupp
Just nu är det detaljförslag på larmplaner för de nya insatsområdena som gäller. Skall presenteras i april.

Operativ Samverkansgrupp
Vi träffas regelbundet på polisen för att gå igenom gemensamma särskilda händelser som inträffat samt underättelser om riskbild och förväntade händelser. Vi arbetar även med gemensam stabsplats på polishuset i samband med färdigställandet av polisens länsgemensamma stabsorganisation. 5-7 april studerar vi slutövning i nya polistaktiken i Karlsborg. Har även ett avrapporteringsmöte med styrgrupp och länsstyrelse i mars.

Rakel pilotprojekt
Vi följer arbetsplanen. Närmast skall vi ta fram kostnadsbedömning för full anslutning. På den tekniska sidan funktioner för mobiltelefoni och rökdykarsamband samt sambandsanalys för nivå 1 > 3 insatser. Markus behöver blandas in i arbetet under våren.

Kemkoordinator Skåne/Halland (SRV uppdrag)
Samordningsgrupp CBRN kommer att startas i alla län under hösten. Enligt förslagen från myndigheterna består gruppen av räddningstjänstens kemkoordinator, polisens samt sjukvårdens CBRN planerare. Information vid Rä-fullmäktige i april, även om min koordinatorroll. 2 nationella övningar genomförs i höst. Dels en terrorövning i Stockholms län 28/9 dels en indikeringsövning i Halland 5/10. Är inblandad i båda.

Indikeringsprojektet
Upphandling av myndighetsgemensam indikeringsutrustning har påbörjats. Stockholm/Göteborg/Malmö har prioriterats avseende hotbild kem/terror. Det kommer alltså att placeras ytterligare instrument på station Hyllie för att vara en regional indikeringsfunktion. Tullen har redan fått sina indikeringsfordon till storstäderna.

Avtal Polisens piket
Ett förslag är nu framme på avtal om understöd vid sanering då piketen deltar i hotinsatser. Sanerinsgenhet bekostas av RPS och tas fram tillsammans Stockholm/Göteborg/Malmö. Kommer att placeras på Hyllie. När avtalsförslaget är mer konkret får det gå upp i vår organisation för info/beslut. Det är samma funktion och avtal med räddningstjänsterna i Stockholm, Göteborg och Rtj Syd där piketenheterna har sin tillhörighet.

Kem 2006
Deltar som föreläsare vid konferensen i mars.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home