Name:

Bloggen använder jag i jobbet för att intresserade skall kunna följa lite av vad som händer i "min värld".

Friday, March 31, 2006

Mars/April 2006

Ja, lite info igen om vad som pågår - syftet är ju att ge er insyn / inte bara för min chef / och gärna komma med input och åsikter - det gäller ju att köra på rätt bana.

Lednings- och stabsutbildning
Tyvärr har det blivit lite stando i ledningsutbildningen men min förhoppning är att spel- och rollträningar för ledningsfunktionerna skall återupptas snart. Viktigt att ha alla på samma spelplan. Det verkar att vara så i teorin efter de intromöten vi haft på de olika stationerna. Nu behöver vi träna i insatssituationer så att vi ser att det funkar praktiskt oxå!
De som skall ingå i staberna skall få utbildning /vilket tyvärr bara ett fåtal har/ och innan dess måste man kunna hantera stabsverktyg som Lupp, RIB mm. Jag kommer därför att utbilda AW och MN till handledare så att vi tillsammans redan under sommaren kan påbörja utbildning av de som skall ingå. Då kommer de att ha en bra grund innan stabsmetodikkursen. För övrigt så kommer en helt ny RIB nästa år. Windowsbaserad med helt nya gränssnitt. Jag har fått delta i utvecklings- och provperioden vilket är spännande - därför kan vi vara först på plan att arbeta med nya RIB när den sjösätts.

Ledningsstöd - CC Link
En alltför lång följetång lider nu mot sitt slut. Efter många turer mellan IT avdelningar, SOS teknik och andra är det en (1) pusselbit som skall in för att CC-Link skall fungera. Dvs att larmärenden som SOS skapar i förbundet direkt skickas över till LUPP med händelseuppgifter, status på fordon mm. Då kan SBM alltid arbeta i Lupp redan från början. All data kan sedan importeras till andra program, ex insatsrapport - det är "bara" att ta fram gränssnitt.
Den sista tekniska åtgärd som krävs i server/brandvägg på Hyllie har en viss kostnad som Gert håller på att ta fram - SOS står alltså inte för detta utan det får vi ta om vi nu skall gå igång med detta (som hjälper Greta!).

Mobimap, GIS, Lupp, Riskera...........
Vi har inte bästa lösning på våra program för ledningsstöd. En helhetslösning i förbundet är viktig och omvärlden är därför rekad redan. SAAB har tagit fram en programvara som integrerar digital karta, positionering, enhetsstatus, LUPP, CC-Link funktion mm (presenterades på Hannovermässan). Södra Roslagen använder systemet och kommunerna här har nu handlat upp det. En mycket intressant lösning för förbundet. Använder internetprotokoll och överföring via 3G/GPRS till/från fältenheter men även Rakel är möjligt.
Jag har kontakter med SAAB och har deras presentationer vilka jag vid lämpligt tillfälle hoppas kunna visa när just denna fråga skall öppnas.

SOS kvalitetsgrupp
Vi rtj.representanter har haft lite kontroverser med SOS. Det gäller mätpunkter och redovisningar av olika handläggningstider för alarmering. Vi kommer nu att ha ett extra möte 6/4 - SOS vill nämligen till uppföljningsmötet med avtalsgruppen 21/4 visa upp andra mer anpassade mål än vad Q-gruppen arbetar med. Nu är ju både Chister D och jag med i båda grupperna vilket är bra - för oss!
För övrigt är jag ju utsedd att tillsammans med SOS göra och analysera avlyssningarna av larmärenden (intervju, larmhantering, larmning mm) enligt avtalet. Det är en intressant uppgift som ger mycket input till kvalitetsarbetet.

Utlarmningsteknik
Mia (SOS) och jag har preliminärt planerat Zenit utbildning för stabsbefälen vecka 46. SOS påbörjar sin operatörsutbildning i september. AW har även fått utbildningsmaterial så vi tillsammans kan skräddarsy "vår" utbildning. Några frågor är intressanta. Vi lever idag avtalslöst avseende arbetsplatsen i trafikrummet SOS och den CC-terminal vi har i RC. Något tillägsavtal har ännu inte tecknats som var planerat. Fråga var uppe på förförra avtalsmötet. Jag har tänkt att ta upp den på nästa avtalsmöte där Sven Runo (vd SOS) och HE deltar. Skall vi fortsätta och kanske oxå utveckla arbetet i SOS/RC måste avtal om tillgång till tekniken vara klar. Zenit arbetsplatser ligger i miljonklassen och jag tror inte förbundet är beredd att betala detta - ett tilläggsavtal liknande det vi har måste fram anser jag.

Vi saknar även egen utlarmningsteknik för stationer utanför Malmö/Burlöv. Jag och MD tog förra året fram en lista över investeringsbehov för att säkerställa att vi både kan kommunicera med och larma våra egna stationer om t ex SOS ligger nere eller är överbelastat. Det handlar om LMK styrutrustning i sambandsrum RC, sammankoppling mellan LMKér, länksystem mellan radiomasterna mm. Hoppas denna fråga oxå "öppnas" upp igen. Sedan larmcentralen Lund stängts ner är våra egna möjligheter begränsade.

Kvalitetssäkring
Bra underlag för uppföljningar, utbildning mm är Mirra-systemet där all radiotrafik spelas in. Det har vi haft väldigt stor nytta av. Nu missar vi dock all radiotrafik utanför Malmö/Burlöv. Därför behöver vi koppla in "våra" andra master till Mirraspelaren på Hyllie för att även fånga dessa radiokanaler. SOS spelar ju inte in radiotrafiken utan bara operatörernas arbete vid resp. bord. Eftersom loggdator inte satts upp på Hyllie för utalarmeringen kan vi fortfarande inte föra statistik över larm- och anspänningstider. Det är synd eftersom det blir helt fel tider i rapporterna och vi inte kan följa upp förbättringar och anspänningstider. Hoppas det fixas.

På mjukvarusidan startar arbetsgruppen RL-delegation vilket är spännande. Nu kan vi kanske äntligen få kvalitetssäkring av våra ledningsfunktioner!

Regionala staber
På Rä-fullmäktige i april kommer förslag till ny organisation av Skånestaberna att läggas fram. AG Ledning har haft uppdraget som även omfattar strategisk ledning. Förslaget bygger på att ledningsstödet delas in i 3 delar. Del 1 är ledningsstöd samband/lägesuppföljning (1 person) till nivå 3 funktionerna i länet. Skall kunna ansluta till nivå 3 fordon inom x minuter. Steg 2 är kopplat till regionalt ledningsfordon och är stabschef + 2 stabsfunktioner (samband/exp/teknik) varav den ena utgår från fordonets stationeringsort. Steg 3 är tilläggsfunktioner som kan vara gemensamma eller lokala ex infofunktion, analys mm. Avsikten är att 1 länsgemensam operativ stab skall kunna etableras i länet med lång uthållighet. Förslaget är att kompetensprofiler och bemanning skall tas fram under hösten och ikraftträdande från årsskiftet samt att Crister D och Bengt-Ove skall delta i arbetet för att få förankring på chefsnivå.
På den strategiska nivån finns spännande förslag - 3 strategiska områdesledningar med stab som handlar om resurs, logistik mm centrerat kring stabsbefälsrollen. En länsgemansam samordnad ledningsfunktion - med ledningsstöd/samverkansbefäl - som arbetar på samma spelplan som polisens, sjukvårdens, länsstyrelsens strategiska/normativa ledning.

Utbildning av polisens nya staber
Den länsgemensamma stabsorganisationen på polisen är klar och man har bett mig att bistå med utbildning. Kommer därför under 3 halvdagar i maj att tillsammans med min käre kollega doktor Hans I (Kamber) att träna polisstaberna i samverkansinsatser.

Ja, that´s all folks - vi hoppas på några spännande och utmanande insatser oxå under våren!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home